پادکست

رییس مجلس نمایندگان پاکستان امروز کابل می‌آید

هیئت پارلمانی پاکستان به رهبری اسد قیصر رییس شورای ملی این کشور طی سفری سه روزه وارد کابل می‌شود

ادامه مطلب