رییس جمهور ایران می‌گوید که هیچ تصمیم برای مذاکره دو جانبه با امریکا نداشته و ندارد.

رییس جمهور ایران می‌گوید که هیچ تصمیم برای مذاکره دو جانبه با امریکا نداشته و ندارد.
به گزارش خبرگزاری دید، حسن روحانی رییس جمهور ایران در نشست علنی مجلس این کشور گفت: ممکن است از تعبیرها سوء‌برداشت شود، اما ما هیچ تصمیم برای مذاکره دو جانبه با امریکا نداشتیم و نداریم.
روحانی افزود: در هیچ مقطع در این یک و نیم سال و سال‌های قبل هیچ زمانی نبوده که پاسخ ما مثبت بدهیم، پیشنهاد بوده اما ما پاسخ منفی دادیم، بحث مذاکره دوجانبه به صورت خصوصی مطرح نیست.
وی تصریح کرد: ما قبلاً گفتیم امریکا در ۱+۵ با هم در رابطه با مسائل هسته‌ای حرف می‌زدیم، اگر امریکا تمام تحریم خودش را بردارد، اگر به برجام برگردد یا برنگردد خیلی مهم نیست، اگر امریکا کل تحریم خود را بردارد باز هم امکان پذیر است در جلسه ۱+۵ مثل قدیم امریکا هم حضور پیدا کند اما این مشروط به آن است که کل تحریم را بردارد.
رییس جمهور ایران اظهار داشت: وقتی می‌گوییم مذاکره، یعنی وقتی تحریم‌ها برداشته شود و شرایطی که در برجام داشتیم، انجام شود و حرف ما واضح است ، ما در این کشور اصول سیاست‌های ما را رهبر معظم انقلاب تعیین می‌کند، سیاست‌های کلی نظام توسط ایشان ترسیم می‌شود، همه ما مسیر واحدی را طی می‌کنیم و بنابراین آنچه که دشمنان فکر می‌کنند تفرقه و اختلاف وجود دارد در امنیت و مصالح ملی‌ ما وجود ندارد.
حسن روحانی گفت: امروز نگاه دنیا به ایران بعد از ۱۶ ماه مقاومت حتی نگاه امریکا نسبت به ملت ایران عوض شده، آنها هم به این نتیجه رسیده‌اند که با فشار حداکثری نمی‌توانند ملت ایران را به زانو در آورند.
روحانی افزود: طراحی بر این بود که در ۱۶ ماه پیش با تحریم شدیدی که علیه ایران اعلام و اجرا می‌شود حداکثر کشور ۶ ماه بیشتر نتواند تاب‌آوری داشته باشد و اگر ما به تاریخ کشورهای دیگر مراجعه کنیم با این چنین تحریمی که از تحریم صادرات نفت و سایر موارد گرفته تا تحریم شدید بانکی و تا تحریم کشتیرانی و بیمه و سایر تحریم‌هایی که امروز با آن مواجه هستیم هیچ کشور معمولی نمی‌توانست ۶ ماه مقاومت کند.

کد خبر: 53324