وزارت اطلاعات و فرهنگ به مردم: در ساحات جنگی از آبدات تاریخی حفاظت کنید

خبرگزاری دید: سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از مردم خواست که برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی و بناهای تاریخی در ساحات ناامن و جنگی همکاری کنند

ادامه مطلب

حفظ آبدات تاریخی و احیای میراث‌های فرهنگی، اولویت دولت افغانستان

ارزش‌های دینی و فرهنگی اساس جامعه و نظام سیاسی ما را مستحکم می‌سازد و با توجه به این ارزشمندی، دولت افغانستان همواره در راستای حفظ آبدات تاریخی و احیای میراث‌های فرهنگی تلاش نموده و سرمایه‌گذاری در این بخش را در اولویت‌های کاری خویش قرار داده است.

ادامه مطلب