اتحادیه اروپا:

غصب قدرت به افغانستان ثبات نمی‌آورد

اتحادیه اروپا می‌گوید که تغییر آنی قدرت در افغانستان صلح و ثبات به این کشور نخواهد آورد

ادامه مطلب