بیش از ۶۰ درصد جنگجویان آزاد شده طالبان به میدان جنگ برگشته‌اند

رهبران ارشد نظامی امریکا نسبت به پیروی طالبان از شرایط توافق‌نامه دوحه ابراز نگرانی کرده‌اند در حالی که به نظر می‌رسد هیچ توقفی در کاهش نیروهای خارجی پیش نیامده است

ادامه مطلب