احتمال انتقال نیروهای امریکایی از افغانستان به آسیای میانه

مقامات نظامی امریکا در حال بررسی گزینه‌هایی برای انتقال نیروهای امریکایی و تجهیزات از افغانستان به آسیای مرکزی و خاورمیانه است. این نیروها احتمالا به مرزهای روسیه منتقل خواهند شد

ادامه مطلب