مقام ایرانی:‌ غنی با فرارش سناریوی خلیلزاد را برهم زد

خبرگزاری دید: دستیار وزیر خارجه ایران و مدیر کل آسیای غربی در وزارت خارجه این کشور می‌گوید که اشرف غنی رییس جمهور دولت پیشین با فرارش سناریوی خلیلزاد را برهم زد.

ادامه مطلب