میزبانی هند از گفت‌وگوهای آسیای مرکزی در باره افغانستان، همزمان با نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان

خبرگزاری دید: قرار است دهلی نو امروز میزبان سومین دور گفت‌وگوهای هند و آسیای مرکزی در باره افغانستان باشد، این گفت‌وگوها همزمان با نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام‌آباد برگزار می‌شود.

ادامه مطلب

ریشه تروریزم افراطگرایی است نه مذهب

نطفه تروریزم افراط‌گرایی است نه مذهب و دین. جریان‌های افراط‌‌گرایی که در نتیجه اشغال و تحقیر مسلمانان شکل گرفته‌اند که ریشه آن‌ها در حمایت‌های مالی و مادی دشمنان اسلام دیده می‌شود

ادامه مطلب