چگونه پیروزی طا-لبان پویایی منطقه را شکل می‌دهد

پیروزی طا-لبان در افغانستان چشم‌انداز همکاری بین دولت‌های روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه را تقویت می‌کند، اما تضمین نمی‌کند

ادامه مطلب
دیدار مقامات اروپایی و کشورهای آسیای میانه؛

کمک ۱ میلیارد یورویی و تأکید بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان

خبرگزاری دید: مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا در دیدار با مقامات کشورهای آسیای میانه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان بسته کمک ۱ میلیارد یورویی را به آسیای میانه اهدا کرده و بر لزوم ایجاد دولت فراگیر در افغانستان موافقت کردند.

ادامه مطلب

بررسی اوضاع افغانستان در نشست مقامات آسیای میانه و اروپا

خبرگزاری دید: وزارت امور خارجه تاجیکستان از برگزاری هفدهمین نشست وزرای امور خارجه کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا در دوشنبه خبر داد.

ادامه مطلب

روسیه و طا-لبان؛ دوستی در کابل، نگرانی در آسیای میانه

هرچند پوتین و مشاورانش در حال حاضر در پی تقویت جایگاه طا-لبان در افغانستان‌اند. اما این مسئله باعث نمی‌شود تا آنان نگران حرکت خزنده بنیادگرایی و افراط‌گرایی به سمت آسیای میانه نباشند

ادامه مطلب