پایان تعطیلات کرونا؛ صنف‌های اول تا دهم مکاتب دولتی بازگشایی می‌شود

بر اساس فیصله نشست کابینه، قرار است درس‌های حضوری صنف‌های اول تا دهم مکاتب دولتی سر از هفته آینده آغاز شود.

ادامه مطلب