ادامه کمک‌های آلمان مشروط بر آوردن اصلاحات در حکومت افغانستان

بیست و هفتمین سالروز فروریختن دیوار برلین در کمپ مارمل شهر مزارشریف تجلیل شد

ادامه مطلب