آلودگی هوای کابل؛ نهادهای مسئول چه می‌کنند

وی بلند بودن بهای گاز مایع را یکی از عوامل آلوده کننده هوا عنوان کرد و گفت که مردم در شرایط بد اقتصادی به سر می‌برند و توان خرید مواد سوختی معیاری را ندارند به همین خاطر برای گرم کردن خانه‌های‌شان از مواد آلوده کننده هوا استفاده می‌کنند.
خواستیم نظر اداره ملی محیط زیست را نیز در این گزارش داشته باشیم، ولی به رغم تلاش‌های مکرر موفق نشدیم.

ادامه مطلب
صالح:

استفاده از جنراتورهای فردی در کابل منع می‌شود

معاون نخست ریاست جمهوری در تازه‌ترین مورد گفته استفاده از جنراتورهای فردی در سطح شهر کابل ممنوع می‌شود.

ادامه مطلب

۹۰ درصد آلودگی هوا از موترها، تولید برق حرارتی و صنایع است- رییس محیط زیست

اداره ملی حفاظت از محیط زیست در برنامه تجلیل از روز جهانی هوا می‌گوید که عامل ۹۰ درصد آلودگی هوا در شهر کابل بخش‌های ترانسپورت، انرژی و صنعت است و باید برای کاهش آلودگی هوا اقدام کنند.

ادامه مطلب