افزایش بی‌پیشینه حاصلات آلو بخارا در غزنی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور از افزایش بی‌پیشینه حاصلات آلو بخارا در ولایت غزنی خبر داده است. به گفته این وزارت، در جریان سال روان خورشیدی، از ۲۶۰ هکتار باغ اضافه‌تر از ۲۰۰۰ تن حاصل به دست آمده است.

ادامه مطلب