کرونا در افغانستان؛

ثبت ۳۲ مورد تازه/ آمار مبتلایان از ۴۰ هزار فراتر رفت

وزارت صحت عامه با نشر آمار روزانه کرونا در کشور، می‌گوید که در شبانه روز گذشته از میان ۲۴۸ نمونه مشکوک به کرونا ۳۲ مورد ان مثبت شناسایی شده و آمار مبتلایان از مرز ۴۰ هزار نفر گذشته است.

ادامه مطلب