بانک جهانی ۲۵ میلیون دالر برای آموزش کودکان به افغانستان کمک می‌کند

بانک جهانی ۲۵ میلیون دالر را برای کمک به آموزش کودکان افغانستان اختصاص داده است

ادامه مطلب

کمک ۱۵ میلیون دالری ترکیه به نیروهای امنیتی افغانستان

سفارت افغانستان در انقره می‌گوید دولت ترکیه حدود ۱۵ میلیون دالر برای تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک می‌کند.

ادامه مطلب