نشست استانبول؛ رییس جمهور غنی با وزیر خارجه امریکا رایزنی کرد

رییس جمهور اشرف غنی با آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در پیوند به روند صلح و نشست استانبول رایزنی کرد

ادامه مطلب