واکسین کرونای تولید شده در آکسفورد واکنش ایمنی در افراد مسن ایجاد نموده است

تیم کاری روی ساخت واکسین کرونا در دانشگاه آکسفورد بریتانیا اعلام کرده که واکسین آن‌ها واکنش‌های امیدوار کننده‌ای در مقابل افراد مسن ایجاد کرده است.

ادامه مطلب