آیا روند انتخابات با خطر مواجه است؟

اشرف غنی در ظاهر از آماده‌گی برای انتخابات سال ۱۳۹۸ سخن می‌گوید، اما شاید حرف و حساب اصلی‌اش، عدم برگزاری انتخابات باشد. بنا به نظر تیم بر سر اقتدار، یکی از راه‌هایی که می‌تواند از انتخابات پیش‌رو جلوگیری کند، دخالت در امور کمیسیون انتخابات و ایجاد اختلال در این پروسه است…

ادامه مطلب