آیا سامسونگ می‌تواند تیلفونی که ۱۰۰ درصد بدون لبه و حاشیه هست بسازد؟

یکی از عیب‌های عمده وارده به آیفون ایکس(۱۰) وجود شکاف در بالای نمایشگر(notch) است که به عنوان باگ طراحی از آن یاد شده است

ادامه مطلب