راه های برون‌رفت از ناامیدی

مهم‌ترین عامل در مقابله با ناامیدی این است که فرد خود را تغییر دهد و به هدف‌های خود در زندگی‌اش فکر کند و برای رسیدن به این اهداف، تلاش و پشتکار خود را از دست ندهد

ادامه مطلب

اجماع ملی؛ ضمانت امروز و آینده افغانستان

کسانی همچون او که توانایی تبدیل شدن به محور اجماع نخبگان سیاسی را دارند، حق ندارند از زیر بار مسئولیت سنگین تاریخی خود شانه خالی کنند و مردم را به امان خدا رها کنند

ادامه مطلب