اسناد تازه:

رییس آی اس آی پنهانی به دوحه رفته و با برخی اعضای هیئت طالبان دیدار نموده است

در بخشی از این سند درج شده که رییس آی اس آی به طور پنهانی به دوحه سفر نموده و با هیئت طالبان تماس گرفته است. گفته شده که قبلاً ملا شهاب دلاور از سوی هیئت طالبان برای ارتباط با آی اس آی موظف شده بود، ولی به تازگی ملا نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در دوحه برای ارتباط با آی اس آی به این سازمان معرفی شده است

ادامه مطلب