عطا محمد نور والی بلخ به كابل آمد

شام امروز عطامحمد نور والي بلخ،رییس اجرایی جمعیت اسلامی و عضو ارشد ایتلاف ملی نجات، وارد كابل شد

ادامه مطلب