صادرات میوه بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است

اتاق تجارت و صنایع از افزایش بیش از ۴۰ درصدی صادرات میوه تازه کشور در سال جاری خبر می‌دهد

ادامه مطلب