شورای امنیت ملی:

۱۴۳ تن به اتهام فعالیت‌های تروریستی در هفته گذشته بازداشت شد

شورای امنیت ملی خبر داده که که در هفته گذشته ۱۹۵ تن در کشور بازداشت شده که از آن میان ۱۴۳ تن متهم به فعالیت تروریستی است.

ادامه مطلب