بامیان؛ یک دادستان به اتهام گرفتن رشوت بازداشت شد

پولیس بامیان یک دادستان را به اتهام گرفتن ۳۰ هزار افغانی رشوت در ولسوالی حصه اول یکاولنگ بازداشت کرده است.

ادامه مطلب

بازداشت دو پولیس در هرات به اتهام گرفته رشوت

گزارش‌ها حاکی است که دو منسوب پولیس در هرات به اتهام دریافت رشوت از سوی دادستانی کل و نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

ادامه مطلب