احضار سفیر امریکا در پاکستان به دلیل اظهارات ترامپ

وزارت خارجه پاکستان خبر داده است که «پاول جونز» سفیر امریکا را در این کشور در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ احضار کرده است

ادامه مطلب