استقبال جمعیت اسلامی از تصمیم شهرداری پاریس برای تجلیل از احمد شاه مسعود

جمعیت اسلامی در ستایش و استقبال از تصمیم اخیر شورای شهر پاریس مبنی بر نامگذاری محله هشتم این شهر به نام احمد شاه مسعود، می‌گوید که دولت و مردم فرانسه همواره از مبارزات حق طلبانه مردم افغانستان در دوره جهاد و مقاومت حمایت کرده است.

ادامه مطلب