احمد سعیدی: خلیل‌زاد را از خواب بیدار کنید، او در پی تفرقه قومی در کشور است!

خلیل‌زاد با طرح برنامه « دی دی آر» غیر منظم وسنجیده شده باعث بازگشت طالبان در صحنه شد. او به خاطر خالی ساختن عقده‌های هژمونی برخی نیروهای مسلح مردمی طرفدار دولت را که علیه طالبان جنگیده بودند، جنگ‌سالار نامید وطرح خلع سلاح آن‌هارا جزء برنامه اصولی ساخت

ادامه مطلب