همدستی رییس شورای ولایتی میدان‌وردک با هراس‌افکنان

مقام‌های امنیتی در ولایت میدان‌وردک می‌گویند: اسنادی که در این اواخر به دست فرمانده پولیس این ولایت قرار گرفته، نشان می‌دهد که اختر محمد طاهری، رییس شورای ولایتی میدان‌وردک در اکثر ناامنی‌ها در میدان‌وردک و اختطاف یک انجنیر هندی توسط افراد وابسته به رییس شورای ولایتی دست دارد

ادامه مطلب