اختلافات سیاسیون؛ عاملی خطرناک در بازی صلح

عامل دیگر در افزایش خشونت‌ها پراکندگی درونی در سطح سیاسی افغانستان است، این پراکندگی به مراتب خطرناک تر از خروج نیروهای خارجی بوده و گروه طالبان را ترغیب کرده که از آب گل‌ آلود ماهی مقصود صید کند

ادامه مطلب