افغانستان؛ اخلاق سازی با گلوله و بمب از سوی امریکا شکست خورد

امریکا و متحدانش خود را دارای تمدن برتری می‌دانستند که شایسته تقلید است و معتقد بودند با آزاد کردن افغان‌ها از دست طا-لبان، به آنها لطف کرده‌اند! اما در نتیجه، یک هویت ترکیبی ایجاد شد. افغانستان نه افغان شد و نه امریکایی!

ادامه مطلب