اداره ملی تنظیم آب:

بند کمال خان فردا با حضور مقامات رسما افتتاح می‌شود

مسئولان در اداره ملی تنظیم آب می‌گویند که قرار است فردا چهارشنبه بند کمال خان به گونه رسمی افتتاح شود

ادامه مطلب