عبیدالله زاکانی؛ بزرگترین طنز پرداز ادبیات فارسی

زاکانی از شاعران معاصر سلاطین اینجو و آل جلایر به شمار می‌رفت. همچنین وی با حافظ شیرازی، سراج‌الدین قمری و سلمان ساوجی معاصر بود. در خصوص شرایط سیاسی دوران زندگی زاکانی باید گفت، وی در روزگار آشفته و نابسامانی می‌زیست

ادامه مطلب

آندره برتون، پادشاهِ دیوانگان؛ بنیانگذار مکتب سورئالیسم

در سال‌های بعد، «اکسپرسیونیسم انتزاعی» بر دنیای هنر سایه افکند و «اگزیستانسیالیسم» نیز نام خود را در سیاست مطرح کرد؛ هر دوی این جنبش ها، از «برتون» و آثارش تأثیر پذیرفته بودند

ادامه مطلب

شاملویی دیگر

در اشعار شاملو دو شعر هست که به گمان من از خوش‌ساخت‌ترین و زیباترین اشعار اوست و نشان می‌دهد که شاملو چقدر دقیق، عمیق و ظریف، طبیعت را می‌دیده است، می‌شنیده است و لمس می‌کرده است

ادامه مطلب

آینه کربلا

ویژه محرم- بخش ۳۸- رضا محمدی – شاعر
درین شعر عاشورایی درخشان، او با زاویه اول شخص جمع، عشق را مخاطب قرار داده و می‌خواهد که من دیگر انسانی او پیدا شود و سلوک کمال انسانی را بیاموزد

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش ۳۶- رضا محمدی – شاعر
فضای شعرش به شعر روز فارسی بسیار نزدیک است و از َطزفی سنت ادبی تاجیک را هم با خود دارد، همان فضای متفاوت ماوراءالنهر که پر از نازک خیالی و شگردهای ادبی روسی است. شعر او برای عاشورا هم یک شعر درخشان از رویکردی متفاوت است

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش ۳۳- رضا محمدی -شاعر
خسرو احتشامی یکی از بهترین شاعران امروز و از سردسته‌های مکتب ادبی اصفهان است. شاعری بزرگ که عزلت گزیده اما شعرهای درخشانش مجلس به مجلس می‌روند

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش ۳۰- رضا محمدی- شاعر
او در این شعر با روایتی مدرن، حکایت زینب کبری و صبوری و شهامت او را شرح داده است که هر دو پسرش را در دشت کربلا به پیشواز شهادت می‌فرستد

ادامه مطلب

کاغذهای تبلیغاتی فروشگاه‌های عطر و آسیب‌شناسی یک رفتار اجتماعی

در فاصلۀ پنج‌دقیقه‌‌ای که من جلو فروشگاه عطر بودم، بیش از صد رهگذر از جلو فروشگاه عطر گذشت. تقریباً هیچ رهگذری نبود که این پسر، تراکت عطر را به دست آن نداده باشد. قریب به ۹۰ درصد رهگذران، بلافصله و در چندقدمی این تراکت را به زمین انداختند

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش یازدهم- رضا محمدی- شاعر
او مردم شرق را گرفتار وابستگی می‌دید و این وابستگی را چون بردگی و اسارت. برای همین، مردم را به آزادی و دفع استعمار جدید دعوت می‌کرد و الهام بخش این آزادی خواهی، قیام کربلا را توصیف کرده است

ادامه مطلب