حکومت به رهبران طالبان پاسپورت توزیع کرده است

منابعی در وزارت عدلیه، به رسانه‎ها گفته‎اند که یک هیئت دولتی به رهبری قاسم حلیمی به قطر اعزام شده و به دستور رییس‎جمهور غنی برای رهبران طالبان پاسپورت توزیع کرده است

ادامه مطلب

مرتضوی: تصمیم‌گیری‌ها در ارگ« فردی» نیست

ارگ ریاست جمهوری در واکنش به انتقادات عطا محمد نور، والی بلخ گفته است که هر دستاورد و یا مشکلی که در حکومت وحدت ملی وجود دارد، این شخصیت‎ها جز نظام بوده و در آن شریک‌اند

ادامه مطلب