از یک انفجار خونین در کابل جلوگیری شد

نیروهای امنیت ملی یک موتر باربری نوع «مازدا» را که در آن دو تُن مواد انفجاری جاسازی شده بود، از ساحه حوزه هشتم امنیتی کابل کشف و ضبط کرده اند

ادامه مطلب