از وقوع انفجار در کابل جلوگیری شد

پولیس کابل یک عراده واسطه زرنج مملو از مواد انفجاری را در ناحیه پنجم شهر کابل کشف و خنثی کرد

ادامه مطلب

از یک انفجار خونین در کابل جلوگیری شد

نیروهای امنیت ملی یک موتر باربری نوع «مازدا» را که در آن دو تُن مواد انفجاری جاسازی شده بود، از ساحه حوزه هشتم امنیتی کابل کشف و ضبط کرده اند

ادامه مطلب