24ساعت در اسارت طالبان؛

اگر تیلفونم نمی‌شکست کشته می‌شدم/ گفتند اگر پول ندهی به «چارسای» می‌فرستیمت

از این واقعه چیزی در حدود دو ماه می‌گذرد، ولی هنوز هنگام روایت کردن گلوی شریف بغض می‌کند و می‌خواهد فریاد بزند که چرا بی‌جهت شکنجه شده و چرا عدالت تامین نمی‌شود. او قصه‌اش را با خبرگزاری دید در میان گذاشته تا شاید آرامشی باشد برای دلش

ادامه مطلب