استقبال امریکا از ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد

وزارت خارجه امریکا از ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری استقبال کرده و می‌گوید نهادهای توانمند مبارزه با فساد اداری یک گام مهم است.

ادامه مطلب