خواست اطلاعات و فرهنگ از شهرداری: سینمای پارک را تخریب نکنید

وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور سینمای پارک را یکی از میراث‌های مهم فرهگی، هنری و تاریخی خوانده و از شهرداری کابل خواسته است که در باره تخریب این میراث مهم فرهنگی شکیبایی کند.

ادامه مطلب