ترامپ تا آخرین لحظه اطلاعات محرمانه خروج از افغانستان را از تیم بایدن پنهان کرد

گزارش‌ها حاکی است که دولت ترامپ تا آخرین لحظات از دسترسی تیم بایدن به اطلاعات مهم در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان جلوگیری کرده است.

ادامه مطلب