اعتراضات به تخار رسید

معترضان تخاری: حکومت محلی را گروگان می‌گیریم

امروز هفت روز از اعتراضات هواداران جنبش در واکنش به بازداشت نظام‌الدین قیصاری از فرماندهان جنرال دوستم در فاریاب، می‌گذرد و در هفتمین روز دامنه آن به ولایت تخار در شمال شرق کشور رسیده است

ادامه مطلب