دوم، سوم و چهارم حوت؛ سه روز خجسته برای افغانستان

تصویب بودجه از سوی مجلس، اقدام خجسته‌ای در کنار پایان یافتن اعتصاب صرافان و رانندگان در کشور است که سبب در جریان افتادن پروژه‌ها و داد و ستد در بازارها شده و اوضاع فلاکت‌بار چند هفته اخیر را تسکین خواهد داد

ادامه مطلب