سرور دانش:افزایش خشونت‌ها به اعتماد مردم آسیب می‌زند

معاون دوم ریاست جمهوری در دیدار با کاردار سفارت امریکا در کابل گفته که به دنبال افزایش گراف خشونت‌ها و بن‌بست در مذاکرات میان‌افغانی دوحه اعتماد مردم نسبت به صلح آسیب دیده است.

ادامه مطلب