اعلامیه مشترک شورای ملی:

نمی‌گذاریم دستاوردهای بیست ساله ما نابود شود/طالبان باید ماشین ویرانگری و یتیم‌سازی را متوقف کنند

در نشست فوق‌العاده شورای ملی با حضور رییس جمهور اشرف غنی و بزرگان سیاسی و حکومتی، اعلامیه‌‌ای از سوی هردو مجلس اعلان شد که در آن بر حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر تاکید شده است. در این اعلامیه مشترک از نظام جمهوریت، پروسه صلح و نیروهای امنیتی کشور حمایت شده است.

ادامه مطلب

استقبال افغانستان از اعلامیه مشترک پاکستان – اتحادیه اروپا

وزارت امور خارجه کشور در بیانیه‌ای می‌گوید که دولت افغانستان از اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و پاکستان در رابطه به افغانستان استقبال می‌کند.

ادامه مطلب
اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و پاکستان:

ادامه خشونت‌ها در افغانستان در تضاد با خواست‌های منطقه برای صلح است

اتحادیه اروپا و پاکستان در بیانیه مشترک گفته‌اند که ادامه خشونت‌ها در افغانستان مغایر خواست‌های منطقه برای صلح است و بر روند صلح به رهبری و مالکیت مردم افغانستان تأکید کردند.

ادامه مطلب