چین از دولت قزاقستان اعلام حمایت کرد

خبرگزاری دید: رییس جمهور چین در پیامی به همتای قزاقش گفته است که پکن مخالف هرگونه تلاش نیروی خارجی برای ایجاد مشکل در این کشور است.

ادامه مطلب