زنان:

اولویت کشور مبارزه با فقر است نه اعمال محدودیت بر زنان

خبرگزاری دید: روز سه شنبه هفته گذشته کابل شاهد دو تجمع اعتراضی زنان علیه آنچه اعمال محدودیت از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طا-لبان بر زنان خوانده می‌شود، بود. این گزارش روایتی است پس از پراکنده شدن زنان از سوی نیروهای طا-لبان.

ادامه مطلب

کابلوف: اعمال محدودیت بر زنان «حماقت محض» است

خبرگزاری دید: نماینده ویژه رییس جمهور روسیه در امور افغانستان در اظهاراتی اقدامات طا-لبان علیه آزادی‌های فردی و زنان را «حماقت محض» خوانده و گفت که چنین اقداماتی به سود طالبان نیست.

ادامه مطلب