افتتاح بانک اطلاعاتی وزارت تحصیلات عالی

بانک اطلاعاتی وزارت تحصیلات عالی به هدف دسترسی شهروندان به اطلاعات این اداره افتتاح شد

ادامه مطلب

بامیان؛ تعمیر مکتب نقشی کوشکک افتتاح شد

ساختمان جدید مکتب نقشی کوشکک در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان از سوی سید انور رحمتی افتتاح شد.

ادامه مطلب