امنیت ملی از کشته شدن اعضای کلیدی شبکه حقانی در خوست خبرداد

ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که در عملیات نیروهای امنیتی در ولایت خوست، ۱۷ تن از افراد کلیدی شبکه حقانی به شمول سرکرده این گروه، کشته شده است

ادامه مطلب