صالح:

یکی دیگر از افراد تحت پیگرد در قضیه دانشگاه کابل بازداشت شد

معاون نخست رییس جمهور خبرداده که یکی از افرادی که در قضیه دانشگاه کابل تحت پیگرد بود، هنگامی که برای طلاق همسرش به خانه مراجعه کرده بود، دستگیر شده است.

ادامه مطلب