اعتراض‌ صدها تن علیه تروریزم و افراط‌گرایی در کابل؛ ما را نکشید، گلوله کم می‌آورید

یک روز پس از حمله تروریستی مرگبار بر دانشگاه کابل، صد‌ها تن از باشندگان کابل دست به اعتراض‌ زده و شعارهای ضدتروریزم و افراط‌گرایی سر دادند.

ادامه مطلب