عمران خان:

افراطیت در پاکستان نتیجه مشارکت این کشور در جهاد افغانستان است

نخست وزیر پاکستان گفته که پیدایش افراطی‌گری در این کشور پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان صورت گرفت و نیز یکی از پیامدهای جهاد در افغانستان است.

ادامه مطلب

افراطیت کشنده‌ترین پدیده در کشور

گروه طالبان نه عهد و پیمان در عمل دارند نه قول و قرار در رفتار. این گروه هر روز در بیانات اعلام می‌کند که ما با ملت ومردم؛ اهل علم؛ پوهنتون(دانشگاه) علما کار نداریم اما همه رابه خاک وخون می‌کشد نه در عمل صادق است و نه در کردار.

ادامه مطلب