سفارت امریکا:

تخریب دکان‌ها و زیرساخت‌ها از سوی طالبان نمایانگر بی‌اعتنایی به حقوق مردم است

کاردار سفارت امریکا در کابل می‌گوید که تخریب دکان‌ها، تأسیسات دولتی و زیرساخت‌ها از سوی گروه طالبان نشان‌دهنده افراطیت و بی‌اعتنایی این گروه به حقوق مردم افغانستان است

ادامه مطلب

دانش: هرگز تسلیم افراطیت و «امارت» نخواهیم شد

خبرگزاری دید: سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری تاکید کرد که دولت افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی و مردم این کشور هرگز تسلیم افراطیت و «امارت» نخواهند شد

ادامه مطلب
عمران خان:

افراطیت در پاکستان نتیجه مشارکت این کشور در جهاد افغانستان است

نخست وزیر پاکستان گفته که پیدایش افراطی‌گری در این کشور پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان صورت گرفت و نیز یکی از پیامدهای جهاد در افغانستان است.

ادامه مطلب

افراطیت کشنده‌ترین پدیده در کشور

گروه طالبان نه عهد و پیمان در عمل دارند نه قول و قرار در رفتار. این گروه هر روز در بیانات اعلام می‌کند که ما با ملت ومردم؛ اهل علم؛ پوهنتون(دانشگاه) علما کار نداریم اما همه رابه خاک وخون می‌کشد نه در عمل صادق است و نه در کردار.

ادامه مطلب